Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

 Programul de lucru:

Luni-Vineri: 8 – 16 (cu excepția sărbătorilor legale sau a zilelor libere acordate prin lege)

Adresa

Str. Horea Nr.1 , Oraș Huedin , Cod.405400 , Județul Cluj , Romania

Tel.: +40 264 351548, Fax: +40 264 351564

Starea Civilă : scivila[@]primariahuedin.ro

Evidenţa persoanelor: spclep[@]primariahuedin.ro

Temei legal

  1. Legea nr. 119/ 1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  2. Hotărârea Guvernului nr. 64/ 2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă;
  3. Codul civil, Legea nr. 287/ 2009, republicată, cu modificările și completările ulterioare
  4. Ordonanţa Guvernului nr. 41/ 2003 privind dobândirea şi schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice
  5. Hotărârea Guvernului nr. 495/ 1997 privind conţinutul, eliberarea şi actualizarea livretului de familie;
  6. Legea nr. 272/ 2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările și completările ulterioare;
  7. Legea nr. 677/ 2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările și completările ulterioare;

Tranducere
error: Content is protected !!