Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Informații generale

Serviciul  Public  Comunitar Local  de  Evidenţă  a  Persoanelor Huedin , Str. Horea, Nr.1, jud.Cluj-Napoca,  instituţie care funcţionează sub autoritatea Consiliului Local Huedin,  eliberează cărţi de identitate pentru toţi locuitorii  Orasului Huedin în următoarele cazuri:

– la împlinirea vârstei de 14 ani;
– la expirarea termenului de valabilitate;
– dacă s-a modificat numele sau prenumele titularului;
– în cazul schimbării domiciliului;
– în cazul schimbării denumirii sau rangului localităților și străzilor, al renumerotării imobilelor, sau rearondării acestora, al înființării localităților sau străzilor;
– în cazul atribuirii unui nou C.N.P.;
– în cazul deteriorării actului de identitate;
– în cazul pierderii, furtului sau distrugerii actului de identitate;
– când forografia din actul de identitate nu mai corespunde cu fizionomia titularului;
– în cazul schimbării sexului;
– în cazul anulării;

În atenţia cetăţenilor care se adresează Serviciul  Public  Comunitar

Local  de  Evidenţă  a  Persoanelor Huedin

Cererile pentru eliberarea actelor de identitate se depun personal, iar cărţile de identitate se eliberează titularilor. In situaţia în care solicitantul  nu se află în ţară, mandatarul va prezenta o procură specială pe care se află aplicată fotografia titularului, autentificată de misiunea diplomatică sau oficiul consular de carieră al României din statul în care se află solicitantul. În cuprinsul procurii este necesar să se regăsească referirea expresă la obiectul mandatului.

Cetăţenii români aflaţi în străinătate pot depune cererea  pentru eliberarea primului act de identitate împreună cu documentele prevăzute de lege la misiunile diplomatice sau la oficiile consulare ale României din statul respectiv.

Documentele  cu care se face dovada numelui, prenumelui, cetăţeniei şi a domiciliului, necesare eliberării actului de identitate, se prezintă în original şi fotocopie.

 

Tranducere
error: Content is protected !!