Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Transcrieri acte de deces

TRANSCRIEREA CERTIFICATELOR /EXTRASELOR DE DECES ÎNTOCMITE
DE AUTORITĂȚILE STRĂINE ÎN REGISTRELE DE STARE CIVILĂ ROMÂNE

Art. 40 din Legea 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată și art. 72-74 din H.G.
64/2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispozițiilor în materie de stare
civilă

Competența teritorială : s.p.c.l.e.p. sau primăria

-locului de domiciliu al solicitantului, sau primăria unității administrativ-teritoriale de la

-ultimul domiciliu avut în țară de către persoana decedată.

  1. Cererea de transcriere – se face în nume propriu de către persoana îndreptățită, sau prin împuternicit cu procură specială autentificată (dacă este dată la un notar public din străinătate, aceasta trebuie să conțină apostila Convenției de la Haga, sau supralegalizare, după caz.);
  2. Certificatul/extrasul de deces eliberat de autoritățile străine, în original;

-Actele eliberate de statele cu care România a încheiat tratate/convenții/acorduri de asistență judiciară sunt scutite de supralegalizare, apostilare sau orice altă formalitate;

-Actele eliberate de instituții ale statelor semnatare ale Convenției de la Haga din 5 octombrie 1961 se apostilează;

-Actele care nu se regăsesc în una dintre situațiile prevăzute mai sus se supralegalizează, în conformitate cu prevederile art. 162 din Legea nr. 105/1992. cu privire la reglementarea raporturilor de drept internațional privat, cu modificările și completările ulterioare;

  1. Fotocopia certificatului/extrasului de deces eliberat de autoritățile străine;
  2. Traducerea legalizată, dacă este făcută în străinătate, aceasta trebuie să conțină apostila Convenției de la Haga, sau supralegalizare, după caz.):
  3. Fotocopii ale certificatelor de naștere și de căsătorie ale decedatului;
  4. Fotocopii ale actului de identitate sau pașaportului, după caz, al decedatului;
  5. Declarație din partea solicitantului că nu mai există un alt act transcris/înscris sau reconstituit, în actele de stare civilă române;
  6. Act de identitate solicitant.
  7. Procura specială în original, în cuprinsul căruia să se specifice: “ pentru transcriererea certificatului/extrasului de deces și eliberarea certificatului românesc”. Dacă este dată la un notar din străinătate, aceasta trebuie să conțină apostila Convenției de la Haga, sau supralegalizare, după caz) :
Tranducere
error: Content is protected !!