Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Eliberarea primului act de identitate după împlinirea vârstei de 18 ani

DOCUMENTE NECESARE:

–       cererea pentru eliberarea actului de identitate, (una foaie, format A4, faţă-verso, timp mediu de completare: 3 minute);

–        certificatul de naştere, original şi copie;

–        documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original şi copie;

–        declaraţia unuia dintre părinţi ori a unei terţe persoane, din care să rezulte faptul că identitatea declarată în cererea de eliberare a actului de identitate, coroborată cu imaginea preluată ori cu fotografia ataşată cererii, aparţine solicitantului;

–        fişa cu impresiunile decadactilare ale solicitantului realizată de unitatea de poliţie de la locul de domiciliu sau reşedinţă al solicitantului;

   –  chitanţele:1. reprezentând contravaloarea cărţii de identitate, în cuantum de 7 lei;

                         2. reprezentând taxa specială, în cuantum de 14 lei.

Chitanţele de mai sus se plătesc la ghişeul Serviciului „Taxe şi Impozite” din cadrul Primăriei Oraşului Huedin, SAU online-(click aici) prin card bancar. (FOARTE IMPORTANT: la depunerea cererii la starea civilă/evidenţa persoanelor aveţi obligaţia de a prezenta(tipărită) chitanţa electronică.)

Tranducere
error: Content is protected !!