Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE LA SCHIMBAREA DOMICILIULUI DIN STRĂINĂTATE ÎN ROMÂNIA

  DOCUMENTE NECESARE:

  – cererea pentru eliberarea actului de identitate ca urmare a schimbării domiciliului din străinătate în România, (una foaie, format A4, faţă-verso, timp mediu de completare: 3 minute);

–  certificatul de naştere, original;

–  certificatul de căsătorie, în cazul persoanelor căsătorite sau al soţului supravieţuitor, original;

–  certificatul/hotărârea judecătorească de divorţ definitivă/irevocabilă, după caz, original; dacă cetăţeanul nu poate prezenta certificatul/hotărârea judecătorească de divorţ, dovada statutului civil şi, după caz, a numelui se poate face cu certificatul de naştere sau de căsătorie cu menţiuni pe care solicitantul le are la data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate; în cazul modificărilor intervenite în străinătate cu privire la datele de stare civilă, solicitantul actului de identitate prezintă certificatul de naştere sau de căsătorie cu menţiunile aplicate care să dovedească statutul civil şi numele pe care solicitantul le are la data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate;

–   certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, original;

          În situaţia în care numai unul dintre părinţi îşi schimbă domiciliul din străinătate în    România, împreună cu copiii minori, este necesară prezentarea copiei, tradusă şi legalizată, a hotărârii judecătoreşti definitive/irevocabile prin care copiii au fost  încredinţaţi părintelui care îşi schimbă domiciliul în România sau consimţământul  celuilalt părinte, dat în faţa personalului consular de la misiunile diplomatice sau  oficiile consulare ale României din străinătate ori la autorităţile străine competente. În   acest ultim caz, declaraţia privind consimţământul va fi prezentată tradusă şi legalizată potrivit normelor legale în vigoare.Solicitanţii a căror naştere sau căsătorie nu a fost înregistrată în registrele de stare  Civilă române solicită, înainte de a depune cererea pentru eliberarea actului de identitate, transcrierea/ înscrierea certificatelor de stare civilă obţinute în străinătate atât pentru ei, cât şi pentru copiii minori.

     –  documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original;

 –  declaraţia scrisă a găzduitorului, (în cazul când persoana găzduitorului este alta  decât titularul cererii),aceasta se consemnează pe cererea pentru eliberarea actului de identitate, în prezenţa lucrătorului de evidenţă a persoanelor;

 În situaţia în care găzduitorul ori reprezentantul legal/persoana împuternicită nu se   poate prezenta la momentul depunerii cererii, împreună cu solicitantul, declaraţia de  primire în spaţiu poate fi dată cu  cel mult 90 de zile înainte de data depunerii cererii  pentru eliberarea actului de identitate la notarul public din ţară ori în faţa poliţistului  din structurile teritoriale ale Poliţiei Române şi, cu cel mult 6 luni înainte de această  dată, la misiunea diplomatică sau oficiul consular de carieră al României din  străinătate ori la autorităţile străine competente. În acest ultim caz, declaraţia de  primire în spaţiu va fi prezentată tradusă şi legalizată potrivit normelor legale în  vigoare; Declaraţia găzduitorului,  se  prezintă de solicitant odată cu depunerea  documentelor pentru eliberarea cărţii de identitate simple/cărţii electronice de  identitate;

–  paşaportul românesc, valabil sau expirat, ori certificatul constatator privind dobândirea cetăţeniei române, emis de Ministerul Justiţiei,  de      misiunile diplomatice  sau de oficiile consulare ale României din trăinătate, original;

–  actul de identitate şi/sau paşaportul, eliberat/eliberate de către autorităţile străine, în  original;

 Solicitanţii a căror naştere sau căsătorie nu a fost înregistrată în registrele de stare  civilă  române solicită, înainte de a depune cererea pentru eliberarea actului de  identitate, transcrierea/înscrierea certificatelor de stare civilă obţinute în străinătate atât pentru ei, cât şi pentru copiii minori.

      –  chitanţele:1. reprezentând contravaloarea cărţii de identitate, în cuantum de 7 lei;                          

                                     2. reprezentând taxa specială, în cuantum de 14 lei;

         –   chitanţele de mai sus se plătesc la ghişeul Serviciului „Taxe şi Impozite” din cadrul  

              Primăriei Oraşului Huedin, SAU online- (click aici) prin card bancar;

Tranducere
error: Content is protected !!