Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Eliberarea cărții de identitate la cerere, expirare, pierdere, furt

DOCUMENTE NECESARE:

  – cererea pentru eliberarea actului de identitate, (una foaie, format A4, faţă-verso, timp mediu de completare : 3 minute) ;

– actul de identitate şi cartea de alegător, în cazul deteriorării;

– certificatul de naştere, original şi fotocopie;

– certificatul de căsătorie, dacă este cazul, original şi fotocopie;

– hotărârea de divorţ, definitivă şi irevocabilă/certificatul de divorţ după caz, original şi fotocopie;

– certificatul de deces al soţului/soţiei decedat/decedate, în cazul soţului supravieţuitor, original şi fotocopie;

– certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, original şi fotocopie;

– documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu şi, după caz, cel cu care se face dovada adresei de reşedinţă,  original şi fotocopie,(se aduce doar originalul, în cazul  adeverinţei de la registrul agricol);

– declaraţia scrisă a găzduitorului, (în cazul când persoana găzduitorului este alta decât titularul cererii), aceasta se consemnează pe cererea pentru eliberarea actului de  identitate, în prezenţa lucrătorului de evidenţă a persoanelor;

  În situaţia în care găzduitorul nu se poate prezenta, la serviciul de evidenţă a persoanelor, declaraţia poate fi dată la notarul public, la misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din străinătate ori în prezenţa poliţistului de la postul de poliţie, pentru mediul rural;

– dovada eliberată de unitatea de poliţie unde a fost reclamat furtul, dacă este cazul;

– un document emis de instituţii sau autorităţi publice – paşaport, permis de conducere, legitimaţie de serviciu, livret militar ori diplomă de absolvire a unei instituţii de  învăţământ, cu fotografie de dată recentă, original şi copie;

– chitanţele:1. reprezentând contravaloarea cărţii de identitate, în cuantum de 7 lei;

            2. reprezentând taxa specială, în cuantum de 14 lei.

 Chitanţele de mai sus se plătesc la ghişeul Serviciului „Taxe şi Impozite” din cadrul Primăriei Oraşului Huedin, SAU online-(click aici) prin card bancar.

Tranducere
error: Content is protected !!