Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Decese

DOCUMENTE NECESARE PENTRU ÎNREGISTRAREA DECESULUI

Art. 54-60 din II. G. 64/2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispozițiilor în materie de
stare civilă; art. 32-39 din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată

Actul de deces se înregistrează la s.p.c.l.e.p. sau primăria unității administrativ-teritoriale în a cărei rază s-a produs decesul ori s-a găsit cadavrul.
Termenul pentru declararea și înregistrarea decesului:
– 3 zile de la data încetării din viață a persoanei, în acest termen se cuprinde atât ziua în care s-a produs decesul, cât și ziua în care se face declarația, pentru situația în care cauza decesului este naturală;

Înregistrarea decesului se face în baza următoarelor documente:
a) certificatul medical constatator al decesului, întocmit pe formular-tip, care va trebui să poarte număr de înregistrare, dată certă, semnătura și parafa medicului care a făcut constatarea, sigiliul/ștampila unității sanitare, în care trebuie consemnată cauza decesului, fără prescurtări, înscrisă cu majuscule;
b) certificatul de naștere și de căsătorie al decedatului, după caz;
c) actul de identitate al decedatului;
d) livretul militar sau, după caz, adeverința de recrutare a celui decedat;
e) fotocopia actului de identitate al declarantului;

 

DOCUMENTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR DE DECES LA CERERE

Art. 147. art. 155. art. 156, art. 160. din Hotărârea de Guvern nr. 64/2011 pentru aprobarea Metodologiei cu
privire la aplicarea unitară a dispozițiilor în materie de stare civilă

Certificatul de deces se eliberează membrilor familiei sau altor persoane îndreptățite.
• Cererea se face în nume propriu de către persoana îndreptățită sau prin împuternicit cu procură specială autentificată.
• Act de identitate aflat în termen de valabilitate
-cetățenii români cu domiciliu în România se vor legitima cu:
-buletinul de identitate;
-cartea de identitate;
-cartea provizorie de identitate;
-cetățenii români cu domiciliu în străinătate se vor legitima cu:
-pașaportul românesc cu domiciliu în străinătate;
-cetățenii din statele membre ale Uniunii Europene se vor legitima cu: actul de identitate sau pașaportul;
• Procura specială, în original, după caz;

Tranducere
error: Content is protected !!