Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Transcrieri acte de căsătorie

TRANSCRIEREA CERTIFICATELOR / EXTRASELOR DE CĂSĂTORIE ÎNTOCMITE
DE AUTORITĂȚILE STRĂINE ÎN REGISTRELE DE STARE CIVILĂ ROMÂNE


Art. 41 din Legea 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată și art. 72-74 din H.G. 64/2011
pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispozițiilor în materie de stare civilă

Competența teritorială- s.p.l.e.p. sau primăria de la domiciliul comun al soților, iar dacă soții au domicilii diferite în țară, la oricare dintre cele două primării pe raza cărora aceștia își au domiciliul; Cetățenii români cu domiciliul în străinătate se adresează primarului de la ultimul domiciliu avut în țară, ori dacă nu au avut niciodată domiciliu în România, Primarului Sectorului 1 al municipiului București;

  1. Cererea de transcriere se face în nume propriu, prin împuternicit cu procură specială autentificată (dacă este dată la un notar public din străinătate, aceasta trebuie să conțină apostila Convenției de la Haga, sau supralegalizare, după caz.);
  2. Certificatul sau extrasul de căsătorie eliberat de autoritățile din străinătate, în original și fotocopie

Dacă actul provine dintr-un stat cu care ROMANIA a încheiat TRATATE/CONVENȚI/ACORDURI de asistență judiciară este scutit de apostilare, supralegalizare sau orice altă formalitate;

Dacă actul provine dintr-un stat semnatar al Convenției de la Haga va trebui obligatoriu apostilat,

Actele care nu se regăsesc într-una din situațiile prevăzute mai sus se supralegalizează, în conformitate cu prevederile art. 162 din Legea nr. 105/1992 cu privire la reglementarea raporturilor de drept internațional privat, cu modificările și completările ulterioare;

  1. Traducerea legalizată a certificatului sau extrasului de căsătorie în original, dacă este făcută în străinătate, aceasta trebuie să conțină apostila Convenției de la Haga, sau supralegalizare, după caz.);
  2. Actul de identitate sau pașaportul pentru cetățenii români cu domiciliul în străinătate, în original și fotocopie-,
  3. Certificate de naștere în original și fotocopii;
  4. Declarații notariale, din partea ambilor soți, dacă sunt cetățeni români, sau numai a soțului cetățean român, cu privire la numele purtat după căsătorie, în situația în care în certificatul/extrasul de căsătorie procurat din străinătate nu se face referire la numele soților după căsătorie;
  5. Declarație din partea soțului care solicită transcrierea că nu mai există un alt act transcris/înscris sau reconstituit.
  6. Procura specială în original, în cuprinsul căruia să se specifice: “pentru transcriererea certificatului/extrasului de căsătorie și eliberarea certificatului românesc”. Dacă este dată la un notar din străinătate, aceasta trebuie să conțină apostila Convenției de la Haga, sau supralegalizare, după caz.);
Tranducere
error: Content is protected !!