Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Eliberarea actului de identitate la împlinirea vârstei de 14 ani

DOCUMENTE NECESARE:

–        cererea pentru eliberarea actului de identitate, semnată atât de minor, cât şi de părinte/reprezentant legal, (una foaie, format A4, faţă-verso, timp mediu de completare: 3 minute) ;

–        certificatul de naştere, original;

–        actul de identitate al unuia dintre părinţi sau al reprezentantului legal, original, document cu care se realizează şi dovada adresei de domiciliu; în cazul în care părintele este cetăţean străin, dovada adresei de domiciliu se face cu permisul de şedere permanentă;

–        certificatul de căsătorie al părinţilor sau, după caz, hotărârea judecătorească, definitivă şi irevocabilă/certificatul de divorţ, în cazul în care părinţii sunt divorţaţi, original;

–        în situaţia în care părinţii au domicilii diferite, cererea pentru eliberarea actului de identitate se semnează de către părintele la care minorul are domiciliul, în condiţiile legii;

–        pentru minorul care, deşi a fost încredinţat prin hotărâre judecătorească unuia dintre părinţi, locuieşte statornic la celălalt părinte, se solicită declaraţia de consimţământ a părintelui căruia i-a fost încredinţat, din care să rezulte că este de acord ca în actul de identitate al minorului să fie înscrisă adresa la care acesta locuieşte statornic. Declaraţia prevăzută mai sus, poate fi dată la ghişeu, în prezenţa personalului serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor, iar în situaţiile în care părintele nu se poate prezenta la ghişeu, declaraţia trebuie autentificată la notarul public sau, după caz, la misiunea diplomatică a României din statul în care acesta se află.

–        chitanţele: 1. reprezentând contravaloarea cărţii de identitate, în  cuantum de 7 lei;

                 2. reprezentând taxa specială, în cuantum de 14 lei;

se plătesc la ghişeul Serviciului „Taxe şi Impozite” din cadrul Primăriei Oraşului Huedin, SAU online-(click aici)  prin card bancar.

                  La împlinirea vârstei de 14 ani, minorul se prezintă la ghişeul serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor, însoţit de unul dintre părinţi sau, după caz, de reprezentantul său legal, de persoana desemnată din cadrul centrului specializat aflat sub autoritatea serviciului public de asistenţă socială sau de persoana căreia i-a fost încredinţat în plasament.

–  

                

Tranducere
error: Content is protected !!