Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Dovada adresei de domiciliu

     SE POATE FACE CU UNUL DIN URMĂTOARELE DOCUMENTE:

a)acte încheiate în condiţiile de validitate prevăzute de legislaţia română în vigoare şi care, în cazul extraselor de carte funciară,nu pot să fie mai vechi de 30 de zile);

b)declaraţia scrisă a găzduitorului,persoană fizică sau juridică, de primire în spaţiu, însoţită de unul dintre documentele prevăzute la lit. a);

c)declaraţia pe proprie răspundere a solicitantului, însoţită denota de verificare a poliţistului de ordine publică, prin care se certifică existenţa unui imobil şi faptul că solicitantul locuieşte efectiv la adresa declarată, pentru persoana fizică ce nu poate prezenta documentele prevăzute la literele a) şi b). Pentru minorii şi persoanele fizice puse sub interdicţie, declaraţia se dă şi se semnează de către părinţi sau de către reprezentanţii lor legali;

d)documentul eliberat de primării,din care să rezulte că solicitantul sau, după caz, găzduitorul acestuia figurează înscris în Registrul agricol, acesta nu poate fi mai vechi de 30 de zile.

          Declaraţia de primire în spaţiu poate fi dată în faţa lucrătorului din cadrul serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor, a poliţistului de siguranţă publică, a notarului public ori a funcţionarului misiunii diplomatice sau oficiului consular al României.”

 

Tranducere
error: Content is protected !!