stema_huedin

ROMÂNIA

JUDEŢUL  CLUJ

PRIMĂRIA  ORAŞULUI  HUEDIN

SERVICIUL  PUBLIC  COMUNITAR

LOCAL  DE  EVIDENŢĂ  A  PERSOANELOR

COMPARTIMENTUL  STARE  CIVILĂ

405400 Huedin, Str. Horea Nr.1

Tel.: +40 264 351548, Fax: +40 264 351564

e-mail: stareacivila@primariahuedin.ro

http://www.primariahuedin.ro

Cod operator date personale 1913

logoDepabd300

CĂSĂTORII

ACTE NECESARE PENTRU ÎNCHEIEREA CĂSĂTORIEI

ACTE NECESARE PENTRU CĂSĂTORIA UNUI CETĂȚEAN STRĂIN PE TERITORIUL ROMÂNIEI

CĂSĂTORIE MINORI

ELIBERAREA CERTIFICATULUI  DE CĂSĂTORIE  LA CERERE

                                                                                                                                                                                                 ÎNAPOI