stema_huedin

ste.jpgROMÂNIA

JUDEŢUL  CLUJ

PRIMĂRIA  ORAŞULUI  HUEDIN

SERVICIUL  PUBLIC  COMUNITAR

LOCAL  DE  EVIDENŢĂ  A  PERSOANELOR

COMPARTIMENTUL  STARE  CIVILĂ

405400 Huedin, Str. Horea Nr.1

Tel.: +40 264 351548, Fax: +40 264 351564

e-mail: stareacivila@primariahuedin.ro

http://www.primariahuedin.ro

Cod operator date personale 1913

logoDepabd300

STARE CIVILĂ

PROGRAMUL DE LUCRU CU PUBLICUL

DECLARARE DECESE, SÂMBĂTA, DUMINICA, ÎN SĂRBĂTORI LEGALE SAU ÎN ZILELE LIBERE STABILITE DE GUVERNUL ROMÂNIEI

NAŞTERI

CĂSĂTORII

DECESE

TRANSCRIERI

SCHIMBĂRI DE NUME

DIVORŢ ADMINISTRATIV

ÎNSCRIEREA MENŢIUNILOR DE CĂSĂTORIE ŞI DIVORŢ   INTERVENITE ÎN STRĂINĂTATE

ELIBERAREA CERTIFICATULUI DE COMPONENŢĂ A FAMILIEI

RECTIFICAREA ACTELOR DE STARE CIVILĂ ŞI A MENŢIUNILOR INSCRISE PE MARGINEA ACESTORA

                                                                                                                                                                                                                  ÎNAPOI