stema_huedin

ROMÂNIA

JUDEŢUL  CLUJ

PRIMĂRIA  ORAŞULUI  HUEDIN

SERVICIUL  PUBLIC  COMUNITAR

LOCAL  DE  EVIDENŢĂ  A  PERSOANELOR

COMPARTIMENTUL  STARE  CIVILĂ

405400 Huedin, Str. Horea Nr.1

Tel.: +40 264 351548, Fax: +40 264 351564

e-mail: stareacivila@primariahuedin.ro

http://www.primariahuedin.ro

Cod operator date personale 1913

logoDepabd300

SCHIMBĂRI DE NUME

ÎNSCRIEREA  MENŢIUNILOR  DE SCHIMBARE  A  NUMELUI  INTERVENITE ÎN STRĂINĂTATE

ACTELE NECESARE PENTRU SCHIMBAREA NUMELUI PE CALE ADMINISTRATIVĂ

                                                                                                                                                                                                                              ÎNAPOI