ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI HUEDIN

SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE

EVIDENTA A PERSOANELOR HUEDIN,JUDETUL CLUJ
405400 Huedin, Str.Horea Nr.1 Tel.+ Fax : +40 264 351475
spclep@primariahuedin.ro

Cod operator date personale 1913

 

 

 

1. FORMULAR de solicitare informaţii de interes public, potrivit Legii nr. 544 din 2001;

 

2. FORMULAR de reclamaţie administrativă 1- utilizat în cazul răspunsului negativ din partea instituţiei, la solicitarea depusă anterior;

 

3. FORMULAR de reclamaţie administrativă 2- utilizat în cazul neprimirii informaţiilor solicitate, în termenul stabilit de lege.

 

 

                                                                                                                    ÎNAPOI