ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI HUEDIN

SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE

EVIDENTA A PERSOANELOR HUEDIN,JUDETUL CLUJ
405400 Huedin, Str.Horea Nr.1 Tel.+ Fax : +40 264 351475
spclep@primariahuedin.ro

Cod operator date personale 1913

 

 

 

Formularul E401 – Atestat privind componenţa familiei in vederea acordării prestaţiilor familiale

Odata cu cererea de acordare a prestaţiilor familiale intr-un stat al Uniunii europene, altul decat România, familia interesată, trebuie completeze şi formularul E401. Acesta poate fi solicitat de către lucrătorul, pensionarul, orfanul ori instituţia competentă în cazul în care persoana interesata nu prezintă acest atestat. Formularul conţine menţiuni privind membrii familiei lucrătorului salariat sau independent, ai şomerului, ai titularului unei pensii sau rente care rezidă pe teritoriul unui alt stat decât statul competent.

Solicitantul, altul decat instituţia competentă din România, va completa numai partea B a formularului. Atunci când persoana interesată nu poate completa formularul, instituţia competentă din Romania va completa partea A, a formlarului şi va transmite informaţiile in statul de reşedinţă unde se solicită prestaţiile familiale.

Formularul E401 – Atestatul privind componenţa familiei în vederea acordării prestaţiilor familiale.  Formularul se depune la Agenţia teritorială pentru prestaţii sociale (partea A) şi Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor din primării sau după caz, Oficiul Român pentru Imigrari (partea B).

Regulamente europene aplicabile

Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 574/72 din 21 martie 1972 care stabileste modalitatile de aplicare a Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 1408/71

Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 1408/71 privind aplicarea sistemelor de securitate sociala lucratorilor salariati, lucratorilor independenti si membrilor familiilor acestora care se deplaseaza în cadrul Comunitati

 

                                                                                                                    ÎNAPOI