ste.jpg

ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI HUEDIN

SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE

EVIDENŢĂ A PERSOANELOR HUEDIN, JUDEŢUL CLUJ
405400 Huedin, Str.Horea Nr.1 Tel.+ Fax : +40 264 351475
spclep@primariahuedin.ro

http://www.primariahuedin.ro

logoDepabd300

 

 

PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

CERERE PENTRU EXERCITAREA DREPTULUI DE ACCES

CERERE PENTRU EXERCITAREA DREPTULUI DE RECTIFICARE

CERERE PENTRU EXERCITAREA DREPTULUI DE RESTRICŢIONARE

LEGISLAŢIE INCIDENTĂ

REGULAMENT nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor);

LEGĂTURI UTILE

Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

Autoritatea Europeană pentru Protecţia Datelor (AEPD)

ARHIVA Grupului de Lucru Art. 29, instituit in temeiul Directivei 95/46/CE

                                                                                                                                                                                                                 ÎNAPOI