stema_huedin

ste.jpgROMÂNIA

JUDEŢUL  CLUJ

PRIMĂRIA  ORAŞULUI  HUEDIN

SERVICIUL  PUBLIC  COMUNITAR

LOCAL  DE  EVIDENŢĂ  A  PERSOANELOR

405400 Huedin, Str. Horea Nr.1

Tel.: +40 264 351548, Fax: +40 264 351564

e-mail: spclep@primariahuedin.ro

http://www.primariahuedin.ro

logoDepabd300

FURNIZĂRI DE DATE

FURNIZARE DE DATE CU CARACTER PERSONAL  DIN  R.N.E.P.

FURNIZARE DE DATE CU CARACTER PERSONAL PENTRU JUDECĂTORII

COMUNICAREA C.N.P. CETĂŢENILOR CARE SOLICITĂ CASELOR TERITORIALE DE PENSII COMPLETAREA CARNETELOR DE MUNCĂ

COMPLETAREA FORMULARULUI E401-PENTRU ACORDAREA PRESTAŢIILOR FAMILIALE MUNCITORILOR ROMÂNI DIN STRĂINĂTATE

SOLICITĂRI INFORMAŢII DE INTERES PUBLIC POTRIVIT LEGII NR. 544/2001

                                                                                                                                                                                                                 ÎNAPOI