ste.jpg

ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI HUEDIN

SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE

EVIDENTA A PERSOANELOR HUEDIN,JUDETUL CLUJ
405400 Huedin, Str.Horea Nr.1 Tel.+ Fax : +40 264 351475
spclep@primariahuedin.ro

 

ÎNSCRIEREA ÎN ACTUL DE IDENTITATE

A MENŢIUNII PRIVIND STABILIREA REŞEDINŢEI

 

 

 

       DOCUMENTE NECESARE:

                                                                                                        ÎNAPOI

-               cererea pentru înscrierea în actul de identitate a menţiunii privind stabilirea reşedinţei, (foaie format A4, faţă-verso, timp mediu de completare 3 minute);

-        actul de identitate al solicitantului;

-        documentul cu care se face dovada adresei de reşedinţă, original şi copie;

-        chitanţa reprezentând contravaloarea taxei speciale, în cuantum de 10 lei;

-        actul de identitate al găzduitorului;

    -  chitanţa  reprezentând taxa specială, în cuantum de 10 lei.

 

       Chitanţele de mai sus se plătesc la ghişeul Serviciului „Taxe şi Impozite” din cadrul Primăriei Oraşului Huedin, SAU online-(click aici) prin card bancar;

 

    -  declaraţia scrisă a găzduitorului, aceasta se consemnează pe cererea pentru eliberarea actului de identitate, în prezenţa lucrătorului de evidenţă a persoanelor.

       În situaţia în care găzduitorul nu se poate prezenta, la serviciul de evidenţă a persoanelor,          declaraţia poate fi dată la notarul public, la misiunea diplomatică sau oficiul consular al   României din străinătate ori în faţa poliţistului de ordine publică din cadrul unităţii de poliţie pe a cărei rază teritorială este situat imobilul.

 

                                                                                                        ÎNAPOI