ste.jpg

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI HUEDIN

SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE

EVIDENTA A PERSOANELOR HUEDIN,JUDETUL CLUJ
405400 Huedin, Str.Horea Nr.1 Tel.+ Fax : +40 264 351475
spclep@primariahuedin.ro

 

 

AVERTIZAREA ÎN INTERES PUBLIC

 

1.      Funcționarul – Avertizor de integritate

 

Un rol important în ceea ce privește integritatea instituțiilor publice este acordat de către stat spiritului deontologic al funcționarului. Acestuia i se acordă un rol important în lupta anticorupție și în promovarea eticii în administrație, prin protejarea celor care contribuie la acest efort. Legea Nr.571/2004 privind protecția personalului din autoritățile publice, instituțiile publice și din alte unități care semnalează încălcări ale legii definește instituția „avertizorului în interes public”. Cunoașterea și implementarea acestui act normativ ar trebui să aducă un plus de integritate și calitate guvernării și administrației publice.

Legea are ca obiect reglementarea unor măsuri pentru „protecția persoanelor care au reclamat sau au sesizat încălcări ale legii în cadrul autorităților publice, instituțiilor publice și al altor unități, săvârșite de către persoane cu funcții de conducere sau de execuție din autoritățile, instituțiile publice și din celelalte unități bugetare” (Art.1 al Legii nr.571/2004). Ca sferă de aplicabilitate, legea prevede că aceasta se adreseaz㠄autorităților și instituțiilor publice din cadrul administrației publice centrale, administrației publice locale, aparatului Parlamentului, aparatului de lucru al Administrației Prezidențiale, aparatului de lucru al Guvernului, autorităților administrative autonome, instituțiilor publice de cultură, educație, sănătate și asistență socială, companiilor naționale, regiilor autonome de interes național și local, precum și societăților naționale cu capital de stat”.

Conform principiului bunei credințe, avertizorul face sesizări convins fiind de realitatea stării de fapt și de încălcarea legii.

 

2.      Politica internă privind avertizarea de integritate

 

Dumneavoastră, angajații, sunteți deseori primii care descoperiți informații cu privire la problemele din cadrul instituției. Cu toate acestea, este posibil ca dumneavoastră să nu vă exprimați liber îngrijorările considerând că acest lucru ar fi neloial față de colegi sau față de instituție. De asemenea, s-ar putea să vă temeți de hărțuire și represalii ulterioare actului de avertizare.

Prin intermediul acestei politici interne încurajăm angajații și alte persoane cu care lucrăm ca, în momentul în care au suspiciuni cu privire la corectitudinea oricărui aspect al funcționării SPCLEP Huedin, să exprime neîngrădit aceste temeri.

Încurajăm avertizarea în interes public ca o variantă preferabilă tăcerii și trecerii cu vederea a problemelor.

 

Scopul prezentei politici

Crearea și menținerea unui mediu de muncă unde angajații SPCLEP Huedin să fie în măsură să avertizeze cu privire la practici abuzive sau de proastă administrare, cu certitudinea că semnalul de alarmă tras va fi tratat cu seriozitate.

Această politică este concepută cu intenția de:

 

Definiții

Avertizare de interes public  – „sesizarea făcută cu bună-credință cu privire la orice faptă care presupune o încălcare a legii, a deontologiei profesionale sau a principiilor bunei administrări, eficienței, eficacității, economicității și transparenței” (conform Legii nr.571/2004, art.3, lit. (a);

Avertizor – persoana care face o sesizare potrivit definiției anterioare;

Comisie de disciplin㠖 orice organ însărcinat cu atribuții de cercetare disciplinară, prevăzut de lege sau de regulamentul de organizare și funcționare (conform legii nr.571/2004, art.3, lit. (c)).

Această politică privește pe toți angajații, funcționarii publici sau personalul contractual ai SPCLEP Cluj.

 

Ce poate face  obiectul sesizării în înțelesul prezentei politici

Toate îngrijorările exprimate vor fi tratate în regim de confidențialitate și se vor lua toate măsurile necesare pentru a păstra discreția asupra identității dumneavoastră.

 

Raportare

Sesizarea privind încălcarea legii sau a normelor deontologice și profesionale, conform art.4, lit. (h) din Legea nr.571/2004, poate fi făcută, alternativ sau cumulativ:

a.       Șefului ierarhic al persoanei care a încălcat prevederile legale;

b.      Conducerii Consiliului Local al Orașului Huedin;

c.       Directorului executiv al DJEP Cluj;

d.      Comisiei de disciplină;

e.       Organelor judiciare;

f.       Organelor însărcinate cu constatarea și cercetarea conflictelor de interese și al incompatibilităților (Prefectul, Agenția Națională pentru Integritate).

 

3.      Protecția oferită avertizorilor de integritate conform Legii nr.571/2004

 

În fața comisiei de disciplină sau a altor organe similare, avertizorii beneficiază de protecție după cum urmează:

 

4.      Garanții legale privind protecția

 

În cazul în care se începe procedura disciplinară, avertizorul trebuie să își declare calitatea pentru că legea nu impune drepturi pe care persoana nu le invocă și pentru că dreptul trebuie supus autorității pentru ca legea să poată acționa.

În cazul în care comisia de disciplină persistă, considerând că este folosirea fără drept a unor privilegii, atunci legea impune procedura deschisă și transparentă, și răstoarnă sarcina probei prin prezumția dată avertizorului de a fi de bună credință.

Sarcina probei privind reaua credință rămâne a instituției și nu a avertizorului.

În cazul în care se constată că avertizorul a fost sancționat pentru actul de avertizare instanța va constata nulitatea absolută a sancțiunii numai pe baza constatării calității de avertizor, fără a intra pe fondul faptei sesizate, care poate face obiectul unui alt litigiu.

În cazul în care instanța constată că persoana sancționată este avertizor de integritate, va verifica din oficiu practica sancționatorie în cazul în care persoana a fost sancționată pentru altă faptă ulterioară avertizării pentru a se asigura că nu este cazul unei sancționări indirecte și disproporționate.

 

                                                                                                                                                                                                              ÎNAPOI