stema_huedin

ste.jpg

ROMÂNIA

JUDEŢUL  CLUJ

PRIMĂRIA  ORAŞULUI  HUEDIN

SERVICIUL  PUBLIC  COMUNITAR

LOCAL  DE  EVIDENŢĂ  A  PERSOANELOR

COMPARTIMENTUL EVIDENŢA PERSOANELOR 405400 Huedin, Str. Horea Nr.1

Tel.: +40 264 351548, Fax: +40 264 351564

e-mail: spclep@primariahuedin.ro

http://www.primariahuedin.ro

logoDepabd300

EVIDENŢA PERSOANELOR

CADRUL LEGAL

PROGRAMUL DE LUCRU CU PUBLICUL

ELIBERĂRI ACTE DE IDENTITATE

ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE LA ÎMPLINIREA VÂRSTEI DE 14 ANI

ELIBERAREA PRIMULUI ACT DE IDENTITATE DUPĂ  ÎMPLINIREA VÂRSTEI DE 18 ANI

ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE LA PRESCHIMBAREA BULETINULUI DE IDENTITATE

ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE LA  EXPIRAREA TERMENULUI DE VALABILITATE A ACTULUI DE IDENTITATE DEŢINUT ANTERIOR, MODIFICAREA DATELOR DE STARE CIVILĂ, SCHIMBAREA SEXULUI SAU FIZIONOMIEI TITULARULUI

ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE LA SCHIMBAREA DOMICILIULUI, SCHIMBAREA DENUMIRII STRĂZII SAU A RENUMEROTĂRII IMOBILELOR, SCHIMBAREA RANGULUI LOCALITĂŢII DE DOMICILIU, REARONDAREA IMOBILULUI SAU LOCALITĂŢII DE DOMICILIU

ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE LA PIERDEREA, FURTUL, DISTRUGEREA, ANULAREA SAU DETERIORAREA ACTULUI DE IDENTITATE DEŢINUT ANTERIOR

ELIBERAREA CĂRŢII DE IDENTITATE LA DOBÂNDIREA CETĂŢENIEI ROMÂNE

ELIBERAREA CĂRŢII DE IDENTITATE CA URMARE A SCHIMBĂRII DOMICILIULUI DIN STRĂINĂTATE ÎN ROMÂNIA

ELIBERAREA CĂRŢII DE IDENTITATE PROVIZORII

ELIBERAREA CĂRŢII DE IDENTITATE PROVIZORII CETĂŢENILOR ROMÂNI CU DOMICILIUL ÎN STRĂINĂTATE, CARE LOCUIESC TEMPORAR ÎN ROMÂNIA

ÎNSCRIEREA ÎN ACTUL DE IDENTITATE A MENŢIUNII PRIVIND STABILIREA REŞEDINŢEI

INFORMAŢII UTILE

CU PRIVIRE LA DOCUMENTELE CU CARE SE POATE FACE DOVADA ADRESEI DE LOCUIT

CU PRIVIRE LA ELIBERAREA ACTELOR DE IDENTITATE

CU PRIVIRE LA TERMENELE DE ELIBERARE ALE ACTELOR DE IDENTITATE LA NIVELUL S.P.C.L.E.P. HUEDIN

                                                                                                                                                                                                      ÎNAPOI