ste.jpg

ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI HUEDIN

SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE

EVIDENTA A PERSOANELOR HUEDIN,JUDETUL CLUJ
405400 Huedin, Str.Horea Nr.1 Tel.+ Fax : +40 264 351475
spclep@primariahuedin.ro

 

 

 

 

ELIBERAREA PRIMULUI ACT DE IDENTITATE

DUPĂ ÎMPLINIREA VÂRSTEI DE 18 ANI

 

 

        DOCUMENTE NECESARE:

                                                                                                        ÎNAPOI

-                  cererea pentru eliberarea actului de identitate, (una foaie, format A4, faţă-verso, timp mediu de completare: 3 minute);

-        certificatul de naştere, original şi copie;

-        documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original şi copie;

-        declaraţia unuia dintre părinţi ori a unei terţe persoane, din care să rezulte faptul că identitatea declarată în cererea de eliberare a actului de identitate, coroborată cu imaginea preluată ori cu fotografia ataşată cererii, aparţine solicitantului;

-        fişa cu impresiunile decadactilare ale solicitantului realizată de unitatea de poliţie de la locul de domiciliu sau reşedinţă al solicitantului;

    -  chitanţele:1. reprezentând contravaloarea cărţii de identitate, în cuantum de 7 lei;

                2. reprezentând taxa specială, în cuantum de 13 lei.

                   

Chitanţele de mai sus se plătesc la ghişeul Serviciului „Taxe şi Impozite” din cadrul Primăriei Oraşului Huedin, SAU online-(click aici) prin card bancar.

 

                                                                                                               ÎNAPOI