ste.jpg

ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI HUEDIN

SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE

EVIDENTA A PERSOANELOR HUEDIN,JUDETUL CLUJ
405400 Huedin, Str.Horea Nr.1 Tel.+ Fax : +40 264 351475
spclep@primariahuedin.ro

 

ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE

LA SCHIMBAREA DOMICILIULUI

DIN STRĂINĂTATE ÎN ROMÂNIA

 

DOCUMENTE NECESARE:

                                                                                                                                                                             ÎNAPOI

-                    cererea pentru eliberarea actului de identitate ca urmare a schimbării domiciliului din străinătate în România, (una foaie, format A4, faţă-verso, 

         timp mediu de completare: 3 minute);

-         certificatul de naştere, original şi fotocopie;

-         certificatul de căsătorie, în cazul persoanelor căsătorite sau al soţului supravieţuitor, original şi fotocopie;

-         hotărârea de divorţ definitivă şi irevocabilă, după caz, original şi fotocopie;

-         certificatul de deces al soţului/soţiei decedat/decedate, în cazul soţului supravieţuitor, original şi fotocopie;

-         certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, original şi fotocopie;

-         documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original şi fotocopie, (se aduce doar originalul, în cazul adeverinței de la registrul   

        agricol);

-         declaraţia scrisă a găzduitorului, (în cazul când persoana găzduitorului este alta decât titularul cererii),aceasta se consemnează pe cererea pentru

         eliberarea actului de identitate, în prezenţa lucrătorului de evidenţă a persoanelor;

                 În situaţia în care găzduitorul nu se poate prezenta, la serviciul de evidenţă a persoanelor, declaraţia poate fi dată la notarul public, la misiunea  

             diplomatică sau oficiul consular al României din străinătate ori în prezenţa poliţistului de la postul de poliţie, pentru mediul rural;

 

-         paşaportul românesc, valabil sau expirat, ori certificatul constatator privind dobândirea cetăţeniei române, emis de Ministerul Justiţiei,  de

        misiunile diplomatice  sau de oficiile consulare ale României din străinătate, original şi fotocopie;

-         actul de identitate şi/sau paşaportul, eliberate de autorităţile străine;

      -      chitanţele:1. reprezentând contravaloarea cărţii de identitate, în cuantum de 7 lei;

                           2. reprezentând taxa specială, în cuantum de 13 lei;

-                     chitanţele de mai sus se plătesc la ghişeul Serviciului „Taxe şi Impozite” din cadrul Primăriei Oraşului Huedin, SAU online- (click aici) prin card bancar;

                               ÎNAPOI