ste.jpg

ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI HUEDIN

SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE

EVIDENTA A PERSOANELOR HUEDIN,JUDETUL CLUJ
405400 Huedin, Str.Horea Nr.1 Tel.+ Fax : +40 264 351475
spclep@primariahuedin.ro

 

ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE

LA PRESCHIMBAREA BULETINULUI DE IDENTITATE

                                                                                                                                                                ÎNAPOI

        DOCUMENTE NECESARE:

 

-                     cererea pentru eliberarea actului de identitate, (una foaie, format A4, faţă-verso, timp mediu de completare: 3 minute) ;

-        certificatul de naştere şi certificatul de căsătorie, dacă este cazul, original şi fotocopie;

-        hotărârea de divorţ, definitivă şi irevocabilă, după caz, original şi fotocopie;

-        certificatul de deces al soţului/soţiei decedat/decedate, în cazul soţului supravieţuitor, original şi fotocopie;

-        certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, original şi fotocopie;

-        documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu şi, după caz, cel cu care se face dovada adresei de reşedinţă,  original şi fotocopie, (se aduce doar originalul, în cazul adeverinţei de la registrul agricol);

 

-         chitanţele:   1. reprezentând contravaloarea cărţii de identitate, în cuantum de 7 lei;

                     2. reprezentând taxa specială, în cuantum de 13 lei.

 

Chitanţele de mai sus se plătesc la ghişeul Serviciului „Taxe şi Impozite” din cadrul Primăriei Oraşului Huedin, SAU online-(click aici) prin card bancar.

                                               

                                                                                                    ÎNAPOI