ste.jpg

ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI HUEDIN

SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE

EVIDENTA A PERSOANELOR HUEDIN,JUDETUL CLUJ
405400 Huedin, Str.Horea Nr.1 Tel.+ Fax : +40 264 351475
spclep@primariahuedin.ro

 

ELIBERAREA CĂRŢII DE IDENTITATE LA

DOBÂNDIREA CETĂŢENIEI ROMÂNE

                                                                                                                                                                                                                     ÎNAPOI                                                                                          

DOCUMENTE NECESARE:

 

-                   cererea pentru eliberarea actului de identitate, (una foaie, format A4, faţă-verso, timp mediu de completare: 3 minute);

-        certificatul constatator eliberat de Ministerul Justiţiei ori de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României în străinătate, original şi 2 copii; în cazul minorilor care au împlinit vârsta de 14 ani şi nu sunt înscrişi în certificatul constatator care atestă dobândirea cetăţeniei de către unul dintre părinţi, aceştia sunt îndrumaţi pentru clarificarea cetăţeniei către Ministerul Justiţiei;

-        certificatele de stare civilă ale solicitantului, naştere şi căsătorie, dacă este cazul, precum şi cele ale copiilor săi cu vârsta mai mică de 14 ani, care dobândesc cetăţenia română împreună cu părinţii, original şi copie (certificatele trebuie să fie eliberate de autorităţile române);

-        documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original şi fotocopie, (se aduce doar originalul, în cazul adeverinţei de la registrul agricol);

-        declaraţia scrisă a găzduitorului, (în cazul când persoana găzduitorului este alta decât titularul cererii),aceasta se consemnează pe cererea pentru eliberarea actului de identitate, în prezenţa lucrătorului de evidenţă a persoanelor;

      În situaţia în care găzduitorul nu se poate prezenta, la serviciul de evidenţă a persoanelor,

     declaraţia poate fi dată la notarul public, la misiunea diplomatică sau oficiul consular al

    României din străinătate ori în prezenţa poliţistului de la postul de poliţie, pentru mediul rural;

-        un document cu fotografie, cu care solicitantul poate face dovada identităţii, respectiv: paşaport, permis de conducere sau act de identitate străin, original şi fotocopie;

  - chitanţele:1. reprezentând contravaloarea cărţii de identitate, în cuantum de 7 lei;

               2. reprezentând taxa specială, în cuantum de 13 lei.

            

Chitanţele de mai sus se plătesc la ghişeul Serviciului „Taxe şi Impozite” din cadrul Primăriei Oraşului Huedin, SAU online-(click aici) prin card bancar;

 

La eliberarea actului de identitate, persoana în cauză va preda permisul de şedere eliberat de Autoritatea pentru străini pentru a fi remis structurii emitente împreună cu una dintre copiile certificatului constatator eliberat de Ministerul Justiţiei ori de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României în străinătate.

                                                                                                                         ÎNAPOI