ste.jpg

ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI HUEDIN

SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE

EVIDENTA A PERSOANELOR HUEDIN,JUDETUL CLUJ
405400 Huedin, Str.Horea Nr.1 Tel.+ Fax : +40 264 351475
spclep@primariahuedin.ro

 

 

 

ELIBERAREA CĂRŢII DE IDENTITATE PROVIZORII CETĂŢENILOR ROMÂNI CU DOMICILIUL ÎN STRĂINĂTATE, CARE LOCUIESC TEMPORAR ÎN ROMÂNIA

 

DOCUMENTE NECESARE:

                                                                                                                      ÎNAPOI

-                   cererea pentru eliberarea actului de identitate cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate şi reşedinţa în România, (una foaie, format A4, faţă-verso, timp mediu de completare: 3 minute);

-        paşaportul, aflat în termen de valabilitate, care atestă statutul de cetăţean român domiciliat  în străinătate, original şi copii ale filei informatizate şi ale filelor destinate aplicării vizelor şi ştampilelor autorităţilor de frontieră, precum şi copii ale aceloraşi file ale paşaportului străin, pentru situaţia în care solicitantul a intrat în ţară cu un document de călătorie emis de o autoritate străină;

-        certificatul de naştere (şi  de căsătorie dacă este cazul),  eliberate de oficiile de stare civilă române;

-        hotărârea de divorţ (dacă este cazul),definitivă şi irevocabilă;

-        dovada adresei de reşedinţă din România;

-         3 fotografii mărimea 3x4 cm cu bandă albă de 7 mm. la bază;    

-         chitanţele: 1. reprezentând contravaloarea cărţii de identitate provizorii, în cuantum de 1 leu;

                  2. reprezentând taxa specială, în cuantum de 13 lei;

                            

     Chitanţele de mai sus se plătesc la ghişeul Serviciului „Taxe şi Impozite” din cadrul Primăriei 

    Oraşului Huedin, sau online-(click aici) prin card bancar.

 

                                                     ÎNAPOI