ste.jpg

ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI HUEDIN

SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE

EVIDENTA A PERSOANELOR HUEDIN,JUDETUL CLUJ
405400 Huedin, Str.Horea Nr.1 Tel.+ Fax : +40 264 351475
spclep@primariahuedin.ro

 

ELIBERAREA CĂRŢII DE IDENTITATE PROVIZORII

                   

 

DOCUMENTE NECESARE:

                                                                                                                                                                         ÎNAPOI

-                       cererea pentru eliberarea actului de identitate, (una foaie, format A4, faţă-verso, timp mediu de completare: 3 minute);

-      3 fotografii mărimea 3x4 cm cu bandă albă de 7 mm. la bază;

-      documentele pe care solicitantul le poate prezenta, din categoria celor cu care, potrivit legii, se poate face dovada numelui de  

        familie şi a prenumelui, a datei de naştere, a stării civile, a cetăţeniei române, a adresei de domiciliu și a adresei de reşedinţă,

        original şi copie;

        -       chitanţele:1. reprezentând contravaloarea cărţii de identitate provizorii, în cuantum de 1 leu;

                                  2. reprezentând taxa specială, în cuantum de 13 lei;

        -       chitanţele de mai sus se plătesc la ghişeul Serviciului „Taxe şi Impozite” din cadrul Primăriei Oraşului Huedin, sau  online-

            (click aici) prin card bancar.

        Cartea de identitate provizorie se eliberează atunci când persoana fizică nu posedă toate documentele necesare pentru

         eliberarea cărţii de identitate şi în cazul cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate, care locuiesc temporar în România.

                                                                                                                                                                             ÎNAPOI