ste.jpg

ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI HUEDIN

SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE

EVIDENŢĂ A PERSOANELOR HUEDIN, JUDEŢUL CLUJ
405400 Huedin, Str.Horea Nr.1 Tel.+ Fax : +40 264 351475
spclep@primariahuedin.ro

http://www.primariahuedin.ro

logoDepabd300

 

 

                                         CARIERA

 

 

1.  Codul de etică şi deontologie al poliţistului;

             2. Ghidul de aplicare al Codului de etică şi deontologie al poliţistului;
             3. Codul de conduită al personalului contractual din autorită
ţile și instituţiile publice;

 

 

                                                                                                                                                ÎNAPOI