Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Stabilire reședință

ÎNSCRIEREA ÎN ACTUL DE IDENTITATE A MENŢIUNII PRIVIND STABILIREA REŞEDINŢEI

DOCUMENTE NECESARE:

                                                                                                        ÎNAPOI

–   cererea pentru înscrierea în actul de identitate a menţiunii privind stabilirea reşedinţei, (foaie format A4, faţă-verso, timp mediu de completare 3 minute);

–        actul de identitate al solicitantului;

–        documentul cu care se face dovada adresei de reşedinţăoriginal;

–        actul de identitate al găzduitorului;

–        declaraţia scrisă a găzduitorului, aceasta se consemnează pe cererea pentru eliberarea actului de identitate, în prezenţa lucrătorului de evidenţă a persoanelor.

–        În situaţia în care găzduitorul nu se poate prezenta, la serviciul de evidenţă a persoanelor, declaraţia de primire în spaţiu poate fi dată în fața poliţistului de siguranţă publică, a notarului public ori a funcţionarului misiunii diplomatice sau oficiului consular al României.

    –  chitanţa  reprezentând taxa specială, în cuantum de 10 lei.

       Chitanța de mai sus se plătește la ghişeul Serviciului „Taxe şi Impozite” din cadrul Primăriei Oraşului Huedin, SAU online-(click aici) prin card bancar;

Tranducere
error: Content is protected !!