Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Eliberarea actului de identitate la preschimbarea buletinului de identitate

DOCUMENTE NECESARE:

–       cererea pentru eliberarea actului de identitate, (una foaie, format A4, faţă-verso, timp mediu de completare: 3 minute) ;

–        certificatul de naştere şi certificatul de căsătorie, dacă este cazul, original şi fotocopie;

–        hotărârea de divorţ, definitivă şi irevocabilă, după caz, original şi fotocopie;

–        certificatul de deces al soţului/soţiei decedat/decedate, în cazul soţului supravieţuitor, original şi fotocopie;

–        certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, original şi fotocopie;

–        documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu şi, după caz, cel cu care se face dovada adresei de reşedinţă,  original şi fotocopie, (se aduce doar originalul, în cazul adeverinţei de la registrul agricol);

–         chitanţele:   1. reprezentând contravaloarea cărţii de identitate, în cuantum de 7 lei;

                           2. reprezentând taxa specială, în cuantum de 14 lei.

Chitanţele de mai sus se plătesc la ghişeul Serviciului „Taxe şi Impozite” din cadrul Primăriei Oraşului Huedin, SAU online-(click aici) prin card bancar. (FOARTE IMPORTANT: la depunerea cererii la starea civilă/evidenţa persoanelor aveţi obligaţia de a prezenta(tipărită) chitanţa electronică.)

Tranducere
error: Content is protected !!