stema_huedin

ROMÂNIA

JUDEŢUL  CLUJ

PRIMĂRIA  ORAŞULUI  HUEDIN

SERVICIUL  PUBLIC  COMUNITAR

LOCAL  DE  EVIDENŢĂ  A  PERSOANELOR

405400 Huedin, Str. Horea Nr.1

Tel.: +40 264 351548, Fax: +40 264 351564

e-mail: spclep@primariahuedin.ro

http://www.primariahuedin.ro

logoDepabd300

PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

INFORMARE CU PRIVIRE LA PRELUCRARILE DE DATE CU CARACTER PERSONAL

CERERE PENTRU EXERCITAREA DREPTULUI DE ACCES

CERERE PENTRU EXERCITAREA DREPTULUI DE INTERVENŢIE

CERERE PENTRU EXERCITAREA DREPTULUI DE OPOZIŢIE

LEGISLAŢIE INCIDENTĂ

LEGEA NR. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare

Directiva 95/46 CE a Parlamentului European

Ordinului Avocatului Poporului nr. 52/2002 privind aprobarea Cerinţelor minime de securitate a prelucrărilor de date cu caracter personal

Instrucţiunile ministrului administraţiei şi internelor nr. 27/2010 privind măsurile de natură organizatorică şi tehnică pentru asigurarea securităţii prelucrărilor de date cu caracter personal efectuate de către structurile/unităţile MAI

LEGĂTURI UTILE

Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

Autoritatea Europeană pentru Protecţia Datelor (AEPD)

Grupul de Lucru Art. 29, instituit in temeiul Directivei 95/46/CE

                                                                                                                                                                                                                 ÎNAPOI